Hemşirelik Fakültesi Kütüphane Web Sayfası Tanıtımı ve Literatür Tarama (I. grup)

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Literatür Tarama
Tarih: 2020-03-10 13:30 - 15:00

Place: Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Seminer Salonu

İçerik

 • Kütüphane Web Sayfası Genel Tanıtımı
 • Verilen Hizmetler Hakkında Genel Bilgi
 • Katalog Tarama / Kütüphane Hesabım
 • Bütün Kaynaklarda Arama (Basılı Dergi/e-Dergi/e-Kitap Arama)
 • Arama Sonuçlarını Sınırlandırma, Boolean Operatörleri ve Kullanımları
 • Kütüphane Koleksiyonundan Ulaşılamayan Kaynaklar için İzlenen Yollar
 • Elektronik Kaynaklar Hakkında Genel Bilgi
  • e-Dergi Veritabanları (ScienceDirect, BMJ Journals, OVID)
  • e-Kitap Veritabanları (Ebsco e-Books, McGraw Hill Access Medicine)
  • e-Tez Veritabanı (Dissertations and Theses - Proquest)
  • Bibliyografik Veritabanları (Web of Science, Scopus)
  • Kanıta Dayalı Tıp Veritabanları (UpToDate, Cochrane Library, Clinical Key)
  • İntihal Kontrol Programları (Turnitin, iThenticate)
  • Referans Yönetim Sistemleri (EndNote, Mendeley)
  • Serbest Erişimli e-Kaynaklar (PubMed, ULAKBİM Türk Tıp Veritabanı)
 • Uygulamalı e-Kaynak Kullanımı
 • Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim

 

Adres
Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Seminer Salonu

 

Tüm Tarihler


Etkinlik: 2020-03-10 13:30 - 15:00
 
Yaklaşan etkinlik yok!